Casie + Ian / 9.28.13 / Flying Horseshoe Ranch, WA